DOEL

Maximaal inzetten op duurzaamheid, kwaliteit en flexibiliteit bij scholenbouw. Wij laten zien dat het kan, en dat tegen een goede prijs! Op innovatieve wijze werken we vanuit ons ‘voorbeeldig circulaire grid’ met onze ‘Legobox’ naar de meest gepersonaliseerde school ooit!

Samen naar een circulaire bouweconomie, dat is ons ultieme doel!

Onze systeembenadering geeft aantoonbaar meer waarde binnen budgettaire kaders. Sterker nog, in plaats van waarde af te schrijven, schrijven wij waarde op! Op laagdrempelige maar ingenieuze wijze laten wij zien hoe deze vorm van waardecreatie werkt.

WAARDECREATIE

CUMULATIEVE KOSTENREDUCTIE

Gestandaardiseerde inzet
van bouwelementen en
samenwerkingsverbanden
leidt tot kostenreductie
in het ontwerp en meer
keuzevrijheid.

TOTAL COST OF OWNERSHIP

Met een hoogwaardige
bouwkundige
gebouwschil, een passief
installatieconcept en
materialen die mooi
verouderen besparen
we op energie- en
onderhoudskosten.

RESTWAARDE

Door afspraken
te maken over
terugname/restwaarde
garanderen we dat
bouwmaterialen hun
waarde behouden in een
wereld waar grondstoffen
steeds schaarser worden.